Top slideshow other

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ideen til et medborgerhus i Aarøsund opstod i 1974. Tre lokale foreninger i Aarøsund - Fiskeriforeningen, Bynævnet samt Bådelauget - syntes, at det kunne være gavnligt med et samlingssted i byen, hvor unge og gamle kunne mødes omkring fælles interesser. Ved første ansøgning om en grund i 1974 fik man afslag fra kommunen. Men i forbindelse med en kommende lystbådehavn kunne der afsættes en grund til formålet. Så begyndte de tre foreninger at samle penge sammen til et medborgerhus. Den første havnefest blev afholdt i 1975. Hele overskuddet gik til medborgerhuset. I 1987 blev beslutningen om en lystbådehavn i byen taget, og samtidig fik man tilladelsen til at opføre medborgerhuset. I løbet af 14 år samlede man 800.000,- kr. sammen fra havnefesterne, så man i 1989 kunne betale Aarøsund medborgerhus kontant. Det første spadestik til huset blev taget den 18. maj 1989.

Og så gik det stærkt. Allerede den 16. juni 1989 havde man rejsegilde, og mindre end to måneder senere stod huset færdigt. Det blev indviet under havnefesten den 4. august 1989. Grundtanken med medborgerhuset er, at man ikke vil have offentlige tilskud, men gerne tilskud fra firmaer, fonde og private. Medborgerhuset bruges til mødelokaler for Aarøsunds foreninger (1. sal), gymnastik, foredrag, lysbillede-shows, dans, banko osv. Derudover bruges det til alle slags fester, f.eks. Aarøsund revy, juletræsfester, fastelavnsfester og andre festligheder. Sidst men ikke mindst til byens ungdomsarbejde. Tilbygninger i hver ende (kommer snart)...