Top slideshow other

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ella i Aaroesund

Ella

Hjemhavn : Aarøsund
Kaldesignal : OWFY
Byggeår : 1913
Værft : Tvedestrand, Norge
Type : Jagt
Motor :

1 cyl. totakts Avance motor på 45 HK, fra J.V.Svenssons Motorfabrik, Stockholm.

1 cyl. totakts motor på 47 HK, fra A/S Tuxham, København.

  Brt.: 30,42 Nrt.: 19,0 Tdw.:  
  Lg.: 14,89 m Br.: 5,78 m Dbg.: 2,04 m

 

 

1925, feb. : Indført fra Norge under navnet ELLE.

1925, 23. feb. : Købt af sætteskipper Theodor M. Christensen,Aalborg.Skiftet navn til THYRA af Aalborg.Kaldesignal NFWG.

1926, 13. jan. : Solgt til sætteskipper Johannes M. Madsen, Thisted.Beholdt samme navn og hjemsted.

 

 

1926, 5. marts : Flg. fra Søulykkesstatistikken :

M/Jt. THYRA af Aalborg, 27 brt., bygget 1913 af eg og fyr.

På rejse fra Aalborg til Jegindø med kunstgødning,mel og foderstoffer.

Grundstødt d. 5/3 1926 i Limfjorden.

Søforklaring i Løgstør d. 18/3 1926.

Da THYRA befandt sig 2,5 sm fra ballonen ved Løgstør Rende,gik motoren i stå,hvorfor kursen ændres fra SV til SSØ for at komme i læ af Livø.Kl. 1000 tog skibet grunden og blev stående på Livøtap.Skibet blev d. 24/4 bragt flot og indslæbt til Thisted.

Anm.: Det viste sig,at kosten på Livøtap ikke var på plads på grund af isforholdene.

1931, 18. marts : Flg. fra Søulykkesstatistikken :

M/Jt. THYRA af Aalborg, 30 brt., bygget 1913 af eg.

På rejse fra Nørresundby til Thisted med superfosfat.

Sprunget læk og sunket d. 18/3 1931 i Limfjorden.

Søforklaring og søforhør i Thisted d. 24/3 1931.

Kl. ca. 1400,medens THYRA var under bugsering af statsisbryderen ”Stærkodder” gennem isen ved Feggesund,sprang skibet pludselig læk og sank i løbet af et øjeblik.De ombordværende personer – 2 mand og en kvinde – sprang i vandet og blev bjærget af en båd,som straks sattes i vandet fra ”Stærkodder”.

Anm.: Søretten har intet udtalt om årsagen til lækagen.Ministeriet må efter det i sagen oplyste antage,at skibet er blevet læk ved at tørne imod en isflage.

 

 

1931, 27. maj : THYRA skiftet navn til ELLA af Aalborg. Ejer stadig Johannes M. Madsen, Aalborg.

Flg. Fortælles: Skipper Johs.Madsen døde i Thisted.Efter at have solgt skibet,flyttede han til Thisted,hvor han arbejde på værftet. Han var udlært tømrer.Fru Madsen var fra Jegindø.Da de blev gift sejlede hun med skibet.de havde en skibshund der hed ”Buster”.

1942, 17. nov. : Solgt til kystskipper Ole C. Petersen,Aarøsund.Beholdt samme navn ELLA .Hjemsted Aarøsund.

Flg. observeret: I Svend Becks søfartsbog mønstrede han ombord i ELLA af Aalborg d. 12. nov 1942 i Thisted.Skibsførerens navn er O.C. Petersen.

ELLA blev købt af Ole C. Petersen for at fragte gods og passagerer fra Aarøsund til Assens efter at færgen minesprang i oktober 1942.Se avisudklip længere nede.

1943, 19. marts : Forandret fra jagt til galease.

1945, 9. aug : Flg. fra søulykkestatistikken:

M/S Ellen af Svendborg, 16 brt., bygget 1886 af eg.På rejse fra Egernsund til Aarøsund med mursten. Kollideret d. 9/8 1945 i Aarøsund.

Kl. ca. 0930,da ”Ellen” under frisk S-lig brise i klart vejr med vestgående strøm med langsom fart nærmede sig indløbet til Aarøsund Havn,sås et skib,der senere viste sig at være M/Gl. ”ELLA” af Aarøsund,ligge fortøjet ved kajen i havneindløbet.”Ellen”s motor blev straks kastet fuld kraft bak,men vind og strøm førte skibet ind mod ”ELLA”s bb bov der blev noget beskadiget af ”Ellen”s spryd.

Søforklaring i Svendborg d. 18/8 1945.

1945, okt. : Flg. fra avisen :

Med mælkebåden fra Aarøsund ad den gamle rute til Assens.

Motorfærgen ”Sønderjylland begynder at sejle i morgen,men kun i halvanden måned i denne omgang.

Det gode skib ”ELLA” af Aarøsund med skipper Ole Chr. Petersen som fører hugger sig gennem Lillebælts oprørte bølger.Lasten er 120 varme mælkespande og 6-7 kolde passagerer.Sammen med Mommarkfærgen er ”ELLA” ene om at opretholde den søværts forbindelse mellem det slesvigste og det,man tidligere kaldte det kongeriske.

Det er nu adskillige år siden,at Frederik III oprettede en postrute fra København over Storebælt, Assens – Aarøsund – Haderslev til Hamburg.Vind og vejr sinkede dengang hyppigt smakkerne lige så meget som nedkastningen af miner og sabotage på jernbanerne gjorde det under denne krig,og det hændte,at et brev i hin frederiks dage var lige så længe om at komme fra hovedstaden til Haderslev,som det af og til har været tilfældet i 1943 og 1944.

Ingen vil under dækket.

Vi har passeret Aarø på den ene og Linderum på den anden side og ligger nu,efter at være nået en lille sømil forbi Bågø Fyr,på langs af bølgerne,der her rigtig kan rulle sig op fra sydsydvest. ”ELLA” gynger voldsomt,medens det klukker stærkt i mælkespandene,og skipperen stadig søger at holde sin pibe paralelt med kompasskiven.Nogle af passagererne holder trods den sure lugt fra lasten af spildt mælk stand i styrehuset,andre kryber i læ af det og hytter sig ved hjælp af en pressening.Ingen vil ned i den lille kahyt under dækket.Sæt nu der sprang en magnetisk mine.

Men skipper Petersen,der har ført sit træskib ad færgens gamle sejlrute de hundrede af gange disse år,tænker ikke på miner mere,selvom der vel nok endnu ligger nogle stykker et sted dernede.Han holder støt kursen,og efterhånden vokser Assens derinde på den fynske kyst større og større.Byens vartegn,det karakteristiske kirketårn og sukkerfabrikkens høje skorsten,har vi kunnet se,lige siden vi rundede Aarøs nordpynt.Efter halvanden times sejlads løber vi ind i Assens havn.

En rute af gammel dato.

Der har fra gammel tid været livlig forbindelse mellem vestfyn og det stykke Sønderjylland,der ligger overfor.Det var ikke blot,dengang postsmakken sejlede.Også under fremmedherredømmet,da den faste skibsforbindelse var afbrudt,besøgte sønderjyderne af og til Assens,som var målet for mange dampskibsture.Assens har det kønneste anlæg i nogen by i danmark,og der er mange smukke gamle bygninger,store købmandsgårde f.eks. for ikke at nævne huset,hvor byens berømte søn,søhelten Peder Willemoes blev født.Og så er der hele den smilende omegn.

Men under denne såvel som under sidste krig var forbindelsen ved helt at blive afbrudt.Færgen ”Sønderjylland” fik en så sparsom olietildeling,at den kun kunne opretholde sejladsen i sukkerroekampagnens få måneder,og havde det ikke været for skipper Petersen,som hver sommer sejlede lillebælt tyndt med mælk fra Øsby og andre mejerier til Sønderby fabrikker ved Assens,ville lillebælt efterhånden i de flestes bevidsthed have stået som et omtrent lige så skarpt skel som øresund i krigens år.trods minefaren,som virkelig var til stede – det viser adskillige havarier i dette farvand i krigens år – tog mange denne hurtige vej over bæltet i stedet for at skulle helt rundt om broen,og i sommer har der været rigtig gang i den.

Normal drift til foråret.

Det havde været ønskeligt,om ”Sønderjylland” ville fortsætte sejladsen også ud over roekampagnen,der varer halvanden måneds tid.A/S Lillebæltsoverfartens formand er borgmester Kjærgaard,der på vort spørgsmål svarede,at man bestemt håber at kunne genoptage normal drift til foråret.Færgefarten betyder meget for Assens,og man er her mindst lige så ivrige efter at få ruten i gang,som man er på den anden side af bæltet.

Men i morgen starter ”Sønderjylland” som nævnt roetransporten fra Sønderjylland til Fyn.Færgen følger dog ikke den gamle sejlrute,men går syd om Aarø.”ELLA” vedbliver endnu en tid at sejle med mælk,og dette skib går lige over bæltet,men der er jo kun den ene tur i hver retning.Færgen sejler op til seks gange,også efter mørkets frembrud sejles der,medens fyrene på Bågø,Aarø og i aarøsund viser vej.

.

1949, 12. jan. : Solgt til J. Mathiesen, Egernsund. Beholdt samme navn.Hjemhørende i Egernsund.

1949, 26. okt : Flg. fra søulykkesstatistikken: M/Gl. ELLA af Egernsund,30 brt.,bygget 1913 af eg.

På rejse fra Fakse Ladeplads til Haderslev med foderkalk.

Grundstødt og forlist d. 26/10 1949 ved Fyns Vestkyst.

Ved middagstid,da ELLA under en SV-lig storm lå underdrejet i Lillebælt,arbejdede skibet så hårdt i søen,at nådderne åbnede sig,og skibet blev læk.Pumpen blev bemandet og det forsøgtes at vende skibet,så det fik vind og sø agterind.Herved sloges alle skanseklædningsbrædder ud.Da ELLA nærmede sig kysten ud for Agernæs,blev begge ankre stukket i bund,og motoren blev sat på langsomt frem for at støtte ankrene.Vandstanden i skibet steg stadig,og nødsignaler blev afgivet.Kl. ca. 1300 sprængtes stb.s ankerkæde og ELLA drev mod land.Der kunne ikke stikkes mere på bb.s ankerkæde,da denne var kommet i bekneb på tromlen,og motoren kunne ikke holde skibet oppe mod vinden,da koblingen gled på grund af det indstrømmende vand.Kort efter grundstødte ELLA ca. 500 meter nord for Agernæs Mole og forliste.De ombordværende,føreren og hans hustru, reddede sig i land i skibets jolle.

Søforklaring i Gråsten d. 12/11 1949.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd
Denne hjemmeside bruger cookies for at give vores brugere den bedste oplevelse. Ingen personlig oplysninger bliver videregivet til tredjemand. Læs vores data- og sikkerhedspolitik for yderligere oplysninger
Læs mere Jeg accepterer